Kursy
tel. 696-365-349
mail: osklomza@wp.pl
Menu
           

Kursy

Szkolimy w zakresie kat. B prawa jazdy, pojazdami marki Fiat Punto jak WORD w Łomży.

Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest:

    ● wymagany wiek 17 lat i 9 miesięcy

    ● orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami

    ● uzyskanie profilu kandydata na kierowcę – PKK

Jak uzyskać profil kandydata na kierowcę – PKK

Wymagane dokumenty:

    ● orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami

    ● zdjęcie 3,5 x 4,5 – aktualne, frontalne i kolorowe

    ● dowód osobisty lub paszport

    ● osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica

         lub opiekuna.

Z wymienionymi dokumentami udajemy się do  Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego ze względu na miejsce zameldowania.

Wyrabiamy PKK- profil kandydata na kierowcę i przekazujemy do naszego OSK w celu  rozpoczęcia szkolenia.

W cenie każdego wybranego kursu otrzymasz:

● 30 godzin lekcyjnych – wykładów

● 30 godzin zegarowych – praktyki  minimum w zależności od wyboru kursu

● materiały szkoleniowe – testy egzaminacyjne,

● profesjonalne, skuteczne i bezstresowe metody szkolenia,

● indywidualny tok nauczania,

● egzamin wewnętrzny – teoretyczny i praktyczny

● opieka nad kursantem aż do zdania egzaminu

Godziny nauki jazdy umawiane są indywidualnie i dostosowane do potrzeb osób szkolonych.

Szczegóły i zapisy tel. lub e-mail.

Andrzej Skrodzki – tel. 696 365 349
Jarosław Semeniuk – tel. 503 467 986

e-mail: osklomza@wp.pl